[vc_row][vc_column][vc_column_text]Privacyverklaring [tp_fancy_link title=”mismoart.nl” link=”mismoart.nl” target=”mismoart.nl” style=”2″ class=”” download=”” text_color=”#ffc300″ text_hover_color=”#313131″ background=”#ffc300″] 
In deze privacyverklaring (laatst gewijzigd op 22 juli 2019) lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Mismo Art verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
 Bankgegevens bij bestelling op de webshop
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– IP-adres 

Bij het ontwerp van een geboortekaart worden daarnaast de onderstaande persoonsgegevens verwerkt (van personen jonger dan 16 jaar):
– Geboortedatum
– Geboorteplaats en tijd
– Geslacht
– Geboortegewicht 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mismo Art verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het ontwerpen van een orginele (geboorte)kaart
– Het ontwerpen van een visitekaartje
– Het afhandelen van jouw betaling
– Om bestellingen bij je af te leveren
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het verzenden van onze nieuwsbrief
– Het analyseren van jouw gedrag op deze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
– Mismo Art verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mismo Art bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie  Bewaartermijn 
Contactgegevens  6 jaar 
Adresgegevens  6 jaar 
Facturen  7 jaar 
Ontwerpen met hierop eventuele afgebeelde persoonsgegevens  6 jaar 

Delen van persoonsgegevens met derden
Mismo Art verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mismo Art blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bedrijven die wij jouw gegevens sturen, afhankelijk van de dienst/wettelijke verplichting: 

Dienst  Bedrijf 
Ontwerp & drukwerk (geboorte)kaart/poster  Printenbind (https://www.printenbind.nl/

Drukwerkdeal (https://www.drukwerkdeal.nl

Bestelling webshop [tp_fancy_link title=”mismoart.nl” link=”https://www.mismoart.nl” target=”www.mismoart.nl” style=”2″ class=”” download=”” text_color=”#ffc300″ text_hover_color=”#313131″ background=”#ffc300″]  TransIP (https://www.transip.nl/

PostNL 

Facturering & administratie  Dropbox (https://www.dropbox.com/
Invullen contactformulier  TransIP (https://www.transip.nl/

 

Alle bovengenoemde diensten en overige communicatie  Outlook.com (https://www.outlook.com) 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Mismo Art gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mismo Art gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen en winkelmand onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we onze website kunnen blijven verbeteren. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: [tp_fancy_link title=”https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/” link=”https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/” target=”https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/” style=”2″ class=”” download=”” text_color=”#ffc300″ text_hover_color=”#313131″ background=”#ffc300″]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mismo Art en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [tp_fancy_link title=”info@mismoart.nl” link=”info@mismoart.nl” target=”info@mismoart.nl” style=”2″ class=”” download=”” text_color=”#ffc300″ text_hover_color=”#313131″ background=”#ffc300″] 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek. 

Mismo Art wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: [tp_fancy_link title=”https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons” link=”https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons” target=”https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons” style=”2″ class=”” download=”” text_color=”#ffc300″ text_hover_color=”#313131″ background=”#ffc300″]

Als jij het idee hebt dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [tp_fancy_link title=”info@mismoart.nl” link=”info@mismoart.nl” target=”info@mismoart.nl” style=”2″ class=”” download=”” text_color=”#ffc300″ text_hover_color=”#313131″ background=”#ffc300″] 

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]